fbpx

19.11.27
Beijing8 ångar på! Estland nästa marknad.

Beijing8 lanserar sitt dagligvaruhandelskoncept i Estland i samarbete med Prisma, en av Estlands ledande dagligvaruhandelskedjor.

LÄS MER HÄR!